Środa, 29 czerwca 2016 r. Piotra i Pawła
Liczba gości online: 2
Aktualności
Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Wizaż i stylizacja paznokci" Zamieszczono: 2016-06-20 09:23:31

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim II” Poddziałanie 1.1.2 wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Eduakcja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Wizaż i stylizacja paznokci"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne

- posiadające zdolności manualne.


Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera" Zamieszczono: 2016-06-20 09:21:13

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim II” Poddziałanie 1.1.2 wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Eduakcja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych,

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.


Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Operator koparko-ładowarki" Zamieszczono: 2016-06-20 09:12:41

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Operator koparko-ładowarki"

Wymagania wstępne:

- osoby zarejestrowane  w PUP, posiadające odpowiedni profil pomocy,

- osoby po 30 roku życia,

- wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera Zamieszczono: 2016-06-17 10:42:47

logo_wiedza.jpg

CS. 5531.2.2.2016

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 17.06.2016r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych, w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (II)" Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie dla osób młodych - ankieta Zamieszczono: 2016-06-02 13:19:13
mlodzi.png
Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Spawanie metodą MAG-135" Zamieszczono: 2016-05-31 08:30:20

OGŁOSZENIE

W ramach projektu pn.: ,,Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Spawanie metodą MAG-135"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- osoby po 30 roku życia,

- wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Spawanie metodą MAG-135" Zamieszczono: 2016-05-31 08:22:17

OGŁOSZENIE


W ramach Programu Regionalnego pt. :,, Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich” realizowanego ze środków Funduszu Pracy na terenie województwa lubelskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Spawanie metodą MAG-135"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne z terenów wiejskich od 30 do 50 roku życia zarejestrowane w PUP, posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Spawanie metodą MAG-135" Zamieszczono: 2016-05-31 08:15:13

OGŁOSZENIE

W ramach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Spawanie metodą MAG-135"

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe, preferencje dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku mechanicznym,

- udokumentowany brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - ,,Murarz-tynkarz Zamieszczono: 2016-04-18 14:13:05

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Janowie Lubelskim w zakresie:

,,Murarz-tynkarz"  do 26.04.2016 r.

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUPi posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9


Nabór na szkolenie grupowe w zakresie - operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Zamieszczono: 2016-04-07 12:51:23

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w ramach środków Funduszu Pracy prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe w zakresie:

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Wymagania wstępne:

- osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie i posiadające odpowiedni profil pomocy,

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe

- brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Bliższe informacje - I piętro, pokój nr 9


Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34