Poniedziałek, 5 października 2015 r. Placyda i Apolinarego
Liczba gości online: 3
Aktualności
Ogłoszenie - egzamin na stanowisko pośrednika pracy Zamieszczono: 2015-10-05 10:52:37

Informujemy, że egzamin na konkurs na stanowisko pośrednika pracy odbędzie się 6 października 2015 r. o godzinie 1300 i 1400 w pokoju nr 1 w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista osób:

1

Katarzyna Sowa

Janów Lubelski

2

Monika Pelc

Janów Lubelski

3

Rafał Chmura

Janów Lubelski

4

Magdalena Król

Janów Lubelski

5

Ewelina Chmiel

Janów Lubelski

6

Magdalena Bieniek

Janów Lubelski

7

Agnieszka Maria Głąb

Łążek Ordynacki

8

Agnieszka Pizoń

Janów Lubelski

9

Agata Radzik

Janów Lubelski

10

Piotr Zielonka

Janów Lubelski

11

Agata Król

Wolica Kolonia

12

Sylwia Erbetowska

Potok Stany

13

Paulina Chudy

Zarajec

14

Natalia Drelich

Wierzchowiska Pierwsze

15

Marlena Kulpa

Janów Lubelski

16

Ewa Drwal

Janów Lubelski

17

Aneta Wężowska

Wólka Ratajska

18

Anna Sajdak

Wolica Pierwsza


Ogłoszenie - egzamin na stanowisko księgowej Zamieszczono: 2015-10-05 09:54:46

Informujemy, że egzamin na konkurs na stanowisko księgowej odbędzie się 6 października 2015 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 13 w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista osób:

1

Anna Pelc

Janów Lubelski

2

Dorota Winiarczyk

Dąbrowica

3

Anna Sajdak

Wolica Pierwsza

4

Jolanta Ruman

Janów Lubelski

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-09-24 10:06:41

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o naborze wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs obsługi hotelowej w ramach Schematom Stop! Wspólne działania instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż Zamieszczono: 2015-09-16 13:27:42

kl_pup_efs.jpg


DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI KURSU OBSŁUGI HOTELOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"


ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Księgowa Zamieszczono: 2015-09-16 10:27:01

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 70, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KsięgowaWymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. posiadanie wykształcenia wyższego, kierunek ekonomiczny w zakresie finansów lub rachunkowości
 6. znajomość niżej wymienionych przepisów:
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 149),
 • znajomość ustawy o rachunkowości ( Dz.U z 2013r., poz. 330 z późn.zm.),
 • znajomość ustawy o finansach publicznych ( Dz.U z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Pośrednik Pracy - stażysta Zamieszczono: 2015-09-16 10:00:34

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 70, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy- stażysta


Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. ukończone 18 lat i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. posiadanie wykształcenia wyższego,

6. znajomość niżej wymienionych przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 2015r., poz. 149)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 667),
 • Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267),
 • sprawne i biegłe pisanie na komputerze, dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Szkolenie zawodowe Pracownik Remontowo-Budowlany w ramach Schematom Stop! Wspólne działania instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż Zamieszczono: 2015-09-16 09:31:03

kl_pup_efs.jpg


DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIK REMONTOWO - BUDOWLANY W RAMACH PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"


ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów Budowa poczucia własnej wartości w ramach Schematom Stop! Wspólne działania instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż Zamieszczono: 2015-09-16 09:18:22

kl_pup_efs.jpg


DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATU BUDOWANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI W RAMACH PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY – PILOTAŻ”


ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi hotelowej Zamieszczono: 2015-09-09 12:51:05

kl_pup_efs.jpg

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych z dnia 9 maja 2014r.

OA.271.31.2015.DW

Janów Lubelski, dnia 09.09.2015r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 maja 2014r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi hotelowej w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - Pracownik remontowo-budowlany Zamieszczono: 2015-09-08 15:14:57

kl_pup_efs.jpg


OA.271.30.2015.DW


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 2 maja 2014r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Pracownik remontowo - budowlany" w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34