Niedziela, 19 kwietnia 2015 r. Adolfa, Tymona i Leona
Liczba gości online: 1
Aktualności
Targi Pracy - Lublin 15 kwietnia 2015r. Zamieszczono: 2015-03-31 14:17:18

15 kwietnia 2015 r. w godz. 9:30-14:00 w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie organizuje Targi Pracy 2015. Udział w Targach jest bezpłatny.

Plakat.jpg

Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza na Targi Edukacji i Pracy Zamieszczono: 2015-03-25 09:52:24
Plakat_Jan__w_Targi_EiP_16.04.2015.jpg
Rekrutacja rodzin do projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż Zamieszczono: 2015-03-18 12:48:01

kl_crzl_efs_ss.jpg

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji  pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że prowadzi nabór rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do udziału w II etapie realizacji projektu pod nazwą:

"Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż" w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 Zamieszczono: 2015-03-06 13:57:43

Zaproszenie
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim

na spotkanie informacyjne przedstawicieli instytucji z terenu powiatu janowskiego oraz ich pracowników dotyczące uczestnictwa w II etapie realizacji pilotażowej części projektu B1.13 "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 06.03.2014r. w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim pok. nr 7.

Środki z Programu Regionalnego Zamieszczono: 2015-03-05 11:42:21

ŚRODKI Z PROGRAMU REGIONALNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego- Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Poszerzenie relacji pilotażowej części projektu „Schematom STOP! o II etap Zamieszczono: 2015-03-04 13:39:39


Z przyjemnością informuje, iż decyzją Instytucji Pośredniczącej realizacja pilotażowej części projektu "Schematom STOP! została poszerzona o II etap.

Jednym z powiatów który ze względu na osiągnięte rezultaty został zaproszony do przeprowadzenia II etapu testów przez Komisję Wyboru Powiatów w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest powiat janowski. To dla Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim, Lidera projektu duże wyróżnienie.

Serdecznie dziękuję wszystkim Partnerom, Wykonawcom i osobom, które były zaangażowane w realizację działań. Wszystkie wskaźniki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Stało się tak dzięki ciężkiej pracy zarówno każdego z Partnerów, jak i Lidera. Jednak to nie wskaźniki i stopień ich realizacji są najważniejsze, ale to, że udało się spełnić główny cel projektu, jakim była współpraca na rzecz rodzin wielodzietnych.

Dziękując za współpracę łączę nadzieję na równie owocną współpracę podczas przeprowadzenia II etapu testów.

informacja o realizowanym projekcie: "Strefa kreatywnych przedsiębiorców Lubelszczyzny". Zamieszczono: 2015-02-19 14:38:06
strefa_kreatywnych_plakat_lores_v5_page_0011.jpg