Środa, 30 lipca 2014 r. Julity, Piotra i Aldony
Liczba gości online: 2
Aktualności
POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM INFORMUJE Zamieszczono: 2014-07-29 15:29:24

kl_crzl_efs.jpg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI TYGODNIOWEGO WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DLA RODZIN W RAMACH PROJEKTU PN. "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"

Załączniki: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str.1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str.2

Piknik Rodzinny w ramach realizacji projektu Schematom STOP! Zamieszczono: 2014-07-25 12:25:09

kl_crzl_efs.jpg

Piknik Rodzinny w ramach realizacji projektu Schematom STOP!

Dzieci i dorośli uczestnicy projektu pn. "Schematom STOP! - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym nad Zalewem Janowskim , zorganizowanym przez Lidera projektu Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

Choć z powodu deszczowej pogody z niektórych punktów programu trzeba było zrezygnować, ten najważniejszy udało się zrealizować. Piknik miał na celu integrację rodzin i popularyzację aktywnego spędzenia wolnego czasu rodziców z dziećmi. Lider projektu przygotował wiele atrakcji. Przez cały czas trwania pikniku wszystkie dzieci mogły wziąć udział w konkursach rodzinnych i zabawie fantowej z nagrodami.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie-50 plus biznes Zamieszczono: 2014-07-21 16:05:38

logoefs.jpg

Projekt "50 plus biznes"

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, włodawskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm, poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 28 lipca do 01 sierpnia 2014 roku:

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. - 30.06.2015 r.

Informacja o Wynikach naboru stażystów na stanowisko Pośrednik Pracy Zamieszczono: 2014-07-21 13:53:00

 Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru stażystów na stanowisko POŚREDNIK PRACY, zostały wybrane następujące osoby:

  1. Derlich Natalia
  2. Pawlos Marta
  3. Pizoń Agnieszka
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie - przedłużony termin rekrutacji od 21 lipca do 25 lipca 2014 Zamieszczono: 2014-07-18 16:27:07

logoefs.jpg

PROJEKT "Biznes-Start": przedłużony termin rekrutacji od 21 lipca do 25 lipca 2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego oraz świdnickiego poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby przy wsparciu finansowym w postaci bezzwrotnej dotacji utworzy przedsiębiorstwa funkcjonujące przez okres co najmniej jednego roku.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert Zamieszczono: 2014-07-18 14:58:31

kl_crzl_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

Zaprasza do składania ofert na:

Usługę organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.07.2014r. Zamieszczono: 2014-07-17 13:15:58

kl_pup_efs.jpg

z wyboru wykonawcy usługi organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Outplacement dla oświaty- nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty. Zamieszczono: 2014-07-16 15:05:35

kl_pup_efs.jpg

"Outplacement dla oświaty" nowa perspektywa dla nauczycieli
i pracowników o
światy.

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie "Outplacement dla oświaty". Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.

O udział w projekcie mogą ubiegać się nauczyciele i pracownicy sektora oświaty, którzy:

! Utracili zatrudnienie po 31 grudnia 2012 roku

! Zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

! Nauczyciele w stanie nieczynnym

! Nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony / na zastępstwo

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 18.07.2014R. O GODZ. 09:30 W SALI NR 7

W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

Uroczystości otwarcia Centrum dla Rodzin Zamieszczono: 2014-07-11 15:26:35

kl_crzl_efs.jpg

Centrum dla Rodzin otwarte!!!

10 lipca 2014 roku zostało uroczyste otwarcie Centrum dla Rodzin z powiatu janowskiego w ramach realizowanego projektu pilotażowego pn. "Schematom STOP! - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum dla Rodzin mieści się w budynku przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20. Pomieszczenie zostało zaadaptowane przez Lidera Projektu -Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

Centrum dla Rodzin będzie miejscem integracji rodzin, spotkań specjalistów z rodzinami oraz miejscem realizacji działań projektowych. Utworzenie Centrum dla Rodzin umożliwi realizację celów założonych w Lokalnym Programie Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz rodziny uczestniczące w projekcie.

Gospodarzem inicjatywy był Pan Tomasz Kaproń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert Zamieszczono: 2014-07-11 14:49:36

kl_crzl_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert na: Usługę organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34