Sobota, 30 sierpnia 2014 r. Róży, Szczęsnego i Feliksa
Liczba gości online: 1
Aktualności
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-08-28 14:30:43

kl_pup_efs.jpg

Dotyczy usługi dietetycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-08-26 14:24:03

kl_pup_efs.jpg

Dotyczy dostawy rowerów w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż”

POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM INFORMUJE Zamieszczono: 2014-08-25 12:44:18

logoefs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej posiada środki finansowe na organizację stażu zawodowego dla osób po 50 roku życia z terenu powiatu janowskiego.

Uczestnikami projektu "Z myślą o Was" nie mogą być osoby, które korzystały już ze wsparcia w ramach tego projektu w poprzednich latach tj. w okresie od 2008 do 2013 roku.

Szczegółowych informacji udzielają Doradcy klienta w pok. nr 4.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - usługa konsultacji dietetycznych Zamieszczono: 2014-08-21 13:36:52

kl_pup_efs.jpg

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybieart. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę konsultacji dietetycznych dla uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony - Usługa w zakresie organizacji szkoleń dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia w BZP: 177639 - 2014 Zamieszczono: 2014-08-19 10:13:05
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro - dostawa rowerów Zamieszczono: 2014-08-18 13:29:14

kl_pup_efs.jpg

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybieart. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rowerów dla uczestników projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych Zamieszczono: 2014-08-14 14:27:43

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację nowych form wsparcia tj. bonów szkoleniowych - istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stosownego bonu.

Bon może zostać przyznany wyłącznie:

osobom bezrobotnym do 30 roku życia, dla których został ustalony odpowiedni profil pomocy, a realizacja tego rodzaju wsparcia została określona w indywidualnym planie działania.

Osoby zainteresowane możliwością przyznania stosownego bonu proszone są o zgłaszanie się do doradcy klienta:

od dnia 14.08.2014 r.

Wniosek o przyznanie bonu może zostać złożony wyłącznie po uprzednim kontakcie z doradcą klienta.

Wczasy rodzinne w ramach realizacji projektu Schematom STOP! Zamieszczono: 2014-08-14 13:35:38

kl_crzl_efs.jpg

Zgodnie z założeniami projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" działanie 1.2 wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w dniach od 01 do 09 sierpnia 2014r. zorganizował wyjazd integracyjny dla rodzin wielodzietnych z terenu powiatu janowskiego do miejscowości Dąbki w woj. zachodniopomorskim.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-08-12 09:17:44

kl_pup_efs.jpg

Dotyczy dostawy mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn.“SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ”

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „50 plus biznes” Zamieszczono: 2014-08-06 15:20:01

logoefs.jpg

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "50 plus biznes"

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §5 ust. 23 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, przedłużony zostaje okres rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 5 sierpnia 2014 r. do odwołania.

Termin zakończenia rekrutacji podany zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w biurach projektu:

  • w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108, w godzinach od 8:00 do 16:00.
  • w Kraśniku, ul. Lubelska 58A, II p., w godzinach od 8:00 do 16:00.
  • w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pok. 202, w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • KONTAKT

Biuro projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 108 tel. 81 710 19 10

Lokalne biuro projektu w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p. tel. 81 825 16 16

Lokalne biuro projektu w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok.202 tel. 83 343 77 55

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34