Wtorek, 23 września 2014 r. Tekli, Bogusława i Linusa
Liczba gości online: 1
Aktualności
Usługa w zakresie organizacji szkoleń dla uczestników projektu pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy i instytucji rynku pracy - pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamieszczono: 2014-09-15 10:54:41

kl_crzl_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 15 września 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 7
20-111 Lublin

Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski

wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji następujących szkoleń zawodowych:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C Zamieszczono: 2014-09-12 10:54:07

kl_pup_efs.jpg

CS. 5531.2.2.2014.BK

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 12.09.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C” w ramach projektu pn. ,,Z myślą o Was” Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim poszukuje osoby bezrobotnej zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu indywidualnym pn. Odnawialne źródła energii w ramach realizacji projektu systemowego pn. Z myślą o Was Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zamieszczono: 2014-09-05 10:32:20

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż poszukuje osoby bezrobotnej zainteresowanej uczestnictwem w szkoleniu indywidualnym pn. "Odnawialne źródła energii" w ramach realizacji projektu systemowego pn. "Z myślą o Was" Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Tematyka szkolenia dotyczy zagadnień z zakresu m.in. :kolektorów słonecznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych. Powyższy Kandydat powinien posiadać potencjalnego pracodawcę.
W ramach realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” PUP w Janowie Lubelskim sfinansował zakup rowerów miejskich dla jednej z rodzin - uczestników projektu Zamieszczono: 2014-09-04 08:22:16

kl_crzl_efs_ss.jpg

Z myślą o integracji, wspólnej zabawie, spędzeniu dłuższej chwili dzieci z rodzicami, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” sfinansował zakup rowerów miejskich dla jednej z rodzin - uczestników projektu.
Ogłoszenie o dodatkowym naborze Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „50 plus biznes” Zamieszczono: 2014-09-03 15:08:11

logoefs.jpg

Ogłoszenie o dodatkowym naborze Formularzy Rekrutacyjnych do projektu "50 plus biznes"

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, chełmskiego, bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, świdnickiego, włodawskiego, radzyńskiego, oraz Miasta Biała Podlaska i Miasta Chełm zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu oferujemy wsparcie finansowe w wysokości do 32 000 zł/osobę,  podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 650  zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Formularze mogą składać kobiety w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowane w urzędach pracy jako osoby bezrobotne.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 4 do 15 września br.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-09-02 15:29:11

kl_pup_efs.jpg

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 01.09.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Za najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach zamówienia uznano oferty złożone przez niżej wymienione firmy:

W części I zamówienia - Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski

W części II zamówienia - Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski

usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie kat. C”. Zamieszczono: 2014-09-01 15:45:44
DOŻYNKI POWIATOWE 2014 Zamieszczono: 2014-09-01 08:43:46

kl_crzl_efs_ss.jpg

Dożynki to święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy, jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każdego rolnika oraz jego rodziny. Zgodnie z tradycjami obrzędów dożynkowych w niedzielę 31 sierpnia br., w Modliborzycach uroczyste zakończenie żniw świętowały gminy naszego regionu.

Korzystając z okazji Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę działający w ramach realizacji projektu pn. " Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" promował współpracę pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, w szczególności na rzecz rodzin wielodzietnych.

Jest to jedna z inicjatyw która ma na celu podnieść świadomość społeczności lokalnej o współpracy, wpisana jako szczegółowy cel w Lokalnym Programie Interdyscyplinarnej Współpracy.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-08-28 14:30:43

kl_pup_efs.jpg

Dotyczy usługi dietetycznej w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamieszczono: 2014-08-26 14:24:03

kl_pup_efs.jpg

Dotyczy dostawy rowerów w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż”

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34