Środa, 23 lipca 2014 r. Stwosza, Bogny i Brygidy
Liczba gości online: 1
Aktualności
Informacja o Wynikach naboru stażystów na stanowisko Pośrednik Pracy Zamieszczono: 2014-07-21 13:53:00

 Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru stażystów na stanowisko POŚREDNIK PRACY, zostały wybrane następujące osoby:

  1. Derlich Natalia
  2. Pawlos Marta
  3. Pizoń Agnieszka
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie - przedłużony termin rekrutacji od 21 lipca do 25 lipca 2014 Zamieszczono: 2014-07-18 16:27:07

logoefs.jpg

PROJEKT "Biznes-Start": przedłużony termin rekrutacji od 21 lipca do 25 lipca 2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego oraz świdnickiego poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby przy wsparciu finansowym w postaci bezzwrotnej dotacji utworzy przedsiębiorstwa funkcjonujące przez okres co najmniej jednego roku.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r. - 30.06.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert Zamieszczono: 2014-07-18 14:58:31

kl_crzl_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

Zaprasza do składania ofert na:

Usługę organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.07.2014r. Zamieszczono: 2014-07-17 13:15:58

kl_pup_efs.jpg

z wyboru wykonawcy usługi organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Outplacement dla oświaty- nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty. Zamieszczono: 2014-07-16 15:05:35

kl_pup_efs.jpg

"Outplacement dla oświaty" nowa perspektywa dla nauczycieli
i pracowników o
światy.

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie "Outplacement dla oświaty". Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.

O udział w projekcie mogą ubiegać się nauczyciele i pracownicy sektora oświaty, którzy:

! Utracili zatrudnienie po 31 grudnia 2012 roku

! Zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

! Nauczyciele w stanie nieczynnym

! Nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony / na zastępstwo

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 18.07.2014R. O GODZ. 09:30 W SALI NR 7

W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JANOWIE LUBELSKIM

Uroczystości otwarcia Centrum dla Rodzin Zamieszczono: 2014-07-11 15:26:35

kl_crzl_efs.jpg

Centrum dla Rodzin otwarte!!!

10 lipca 2014 roku zostało uroczyste otwarcie Centrum dla Rodzin z powiatu janowskiego w ramach realizowanego projektu pilotażowego pn. "Schematom STOP! - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum dla Rodzin mieści się w budynku przy Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20. Pomieszczenie zostało zaadaptowane przez Lidera Projektu -Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

Centrum dla Rodzin będzie miejscem integracji rodzin, spotkań specjalistów z rodzinami oraz miejscem realizacji działań projektowych. Utworzenie Centrum dla Rodzin umożliwi realizację celów założonych w Lokalnym Programie Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej.

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę, Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej oraz rodziny uczestniczące w projekcie.

Gospodarzem inicjatywy był Pan Tomasz Kaproń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert Zamieszczono: 2014-07-11 14:49:36

kl_crzl_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim Zaprasza do składania ofert na: Usługę organizacji tygodniowego wyjazdu integracyjnego dla rodzin w ramach projektu pn. "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM POSZUKUJE STAŻYSTÓW NA STANOWISKO POŚREDNIK PRACY Zamieszczono: 2014-06-25 14:33:35

INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM
POSZUKUJE STAŻYSTÓW NA STANOWISKO POŚREDNIK PRACY

Dokumenty aplikacyjne(podanie, CV, list motywacyjny)można składać od 26.06.2014 r. do 07.07.2014 r. w Sekretariacie Urzędu.

Wymagane wykształcenie: min. 2, 3 rok studiów.

usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 15 osób bezrobotnych- Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości, kadr i płac Zamieszczono: 2014-06-02 15:00:17

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim działając jako Zamawiający ogłasza, że w dniu 2 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z Wykonawcą:

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Piotr Wasak,

ul. Partyzantów 9,

22-400 Zamość,

kraj/woj. lubelskie.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: projekt pn. Recepta na zatrudnienie Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybranym w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniższej kwoty określonej w przepisach wydanych na pods. art 11, ust. 8 w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla 15osób bezrobotnych - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości, kadr i płac.
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim poszukuje pracodawców gotowych zorganizować sześciomiesięczny staż dla uczestników projektu „Recepta na zatrudnienie” Zamieszczono: 2014-06-02 14:03:47

kl_pup_efs.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim poszukuje pracodawców gotowych zorganizować sześciomiesięczny staż dla uczestników projektu "Recepta na zatrudnienie" adresowanego do 60 osób bezrobotnych z terenu powiatu janowskiego. Osoby zakwalifikowane do projektu odbyły indywidualne porady z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym oraz psychologiem i zostały przeszkolone w zawodzie sprzedawcy oraz pracownika administracyjno - biurowego.

W związku z powyższym w szczególności poszukujemy miejsc stażowych na stanowiska:

  • pracownik administracyjno - biurowy,
  • sprzedawca.

Każdy pracodawca, który będzie organizatorem stażu zobowiązany jest do późniejszego zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 miesięcy.

Osoby zainteresowane współpracą mogą uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PUP w Janowie Lubelskim lub telefonicznie: 15 8720-240 wew. 18,46.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34