Czwartek, 5 marca 2015 r. Adriana, Fryderyka i Teofila
Liczba gości online: 1
Aktualności
Środki z Programu Regionalnego Zamieszczono: 2015-03-05 11:42:21

ŚRODKI Z PROGRAMU REGIONALNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim uruchamia nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Regionalnego- Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych na obszarach wiejskich.

informacja o realizowanym projekcie: "Strefa kreatywnych przedsiębiorców Lubelszczyzny". Zamieszczono: 2015-02-19 14:38:06
strefa_kreatywnych_plakat_lores_v5_page_0011.jpg
Nabór wniosków o przyznanie BONU ZASIEDLENIOWEGO Zamieszczono: 2015-02-16 15:22:07
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż od dnia 16.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie BONU ZASIEDLENIOWEGO dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, jeśli podejmie ona poza dotychczasowym miejscem zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.
Zapraszamy absolwentów szkół zawodowych i techników do udziału w badaniu Zamieszczono: 2014-12-31 09:33:39

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy, w ramach projektu systemowego PO KL, kontynuuje badania losów absolwentów. Kolejna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół zawodowych i techników z woj. lubelskiego, którzy ukończyli szkoły nie wcześniej niż w 1994 r. Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących różne profile kształcenia.

Dostęp do ankiety: absolwenci.ankietka.pl

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - organizacja korepetycji/zajęć Zamieszczono: 2014-11-28 14:36:44

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 28.11.2014r. zakończył postępowanie związane z przetargiem nieograniczonym na usługę organizacji korepetycji/zajęć dla uczestników projektu pn."Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II Zamieszczono: 2014-11-27 09:43:33
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na tworzenie miejsc pracy w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie II"
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Zamieszczono: 2014-11-19 10:21:46