Niedziela, 14 lutego 2016 r. Cyryla, Metodego i Walentego
Liczba gości online: 1
Aktualności
Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Zamieszczono: 2016-02-09 10:25:03

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, iż od dnia 09.02.2016r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wysokość dofinansowania 22 000 zł.

Wnioski przyjmowane będą do odwołania.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzony jest w ramach środków Funduszu Pracy, projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Programu Regionalnego "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich".

W przypadku refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy nabór dotyczy środków Funduszu Pracy, projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. "Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia z terenu powiatu janowskiego' oraz Programu Regionalnego pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich".


POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM POSZUKUJE STAŻYSTÓW Zamieszczono: 2016-01-13 11:08:31

INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM
POSZUKUJE BEZROBOTNYCH (2 OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA) NA STANOWISKO STAŻYSTA-POŚREDNIK PRACY I STAŻYSTA-SPECJALISTA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO W DZIALE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dokumenty aplikacyjne (podanie, CV, list motywacyjny) prosimy składać od 13.01.2016 r. do 27.01.2016 r. do godziny 9.00 w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim (pokój nr 12).


Wymagane wykształcenie: min. 2, 3 rok studiów. 
Zawody deficytowe i nadwyżkowe Zamieszczono: 2015-12-23 10:33:35
Informacje dotyczące naboru studentów do pracy wakacyjnej w Niemczech - sezon 2016 Zamieszczono: 2015-12-01 13:30:33

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech_sezon 2016. Z uwagi na limit miejsc przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, jako formułę doboru kandydatów przyjęto losowanie przy pomocy tzw. "losów" oznaczonych kolejnymi numerami.

Zapisy dla uczestników losowania będą prowadzone w dniach 02-11 grudnia 2015r.,
w godz. 8:00 - 14:30., w
siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin, piętro I, pok. 121.

Pozostałe szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP w Lublinie: 81 463 53 28.

Ogłoszenie Zamieszczono: 2015-11-27 10:40:16UWAGA!!!

Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2015 roku

(tj. czwartek) Powiatowy Urząd Pracy

w Janowie Lubelskim będzie nieczynny.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-11-02 13:05:49

MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

POTRZEBUJESZ PIENIEDZY NA ZAŁOŻENIE FIRMY?

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE "AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JANOWSKIM (I) REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM I POZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PROJEKT PRZEWIDUJE BEZZWROTNĄ DOTACJĘ W KWOCIE 20 000 ZŁ. NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Z uwagi na potrzebę osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników do udziału w projekcie zapraszamy 5 mężczyzn i 9 kobiet.

Wniosek wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są na stronie internetowej PUP w Janowie Lubelskim: www. janow.pup.gov.pl w zakładce wzory dokumentów - pliki do pobrania.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub pod nr tel. 15 8720 240, wew. 15.

NIE ZWLEKAJ – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!!

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie ,,Konserwator terenów zielonych Zamieszczono: 2015-10-19 14:44:49

CS. 5531.1.4.2015

Janów Lubelski, dn. 19.10.2015r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Konserwator terenów zielonych" dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu na realizację usługi szkoleniowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania

i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

z ceną ofertową brutto w wysokości 10 355,20 zł.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową - ,,Konserwator terenów zielonych" Zamieszczono: 2015-10-12 14:25:10

CS.5531.1.4.2015

Janów Lubelski, 12.10.2015r.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego

w zakresie:"Konserwator terenów zielonych" dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim.

Szkoleniem zostaną objęte osoby posiadające minimum wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora terenów zielonych.

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy-stażysta Zamieszczono: 2015-10-07 10:22:59

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta

Lp.

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1

Sowa Katarzyna

9

2

Pelc Monika

15

3

Chmura Rafał

14

4

Król Magdalena

13

5

Chmiel Ewelina

7

6

Bieniek Magdalena

16

7

Głąb Agnieszka

25

8

Pizoń Agnieszka

19

9

Radzik Agata

11

10

Zielonka Piotr

34

11

Król Agata

22

12

Erbetowska Sylwia

33

13

Chudy Paulina

18

14

Drelich Natalia

27

15

Kulpa Marlena

13

16

Drwal Ewa

33

17

Wężowska Aneta

17

18

Sajdak Anna

14

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Księgowa Zamieszczono: 2015-10-07 08:53:03

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Księgowa

Lp.

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1

Winiarczyk Dorota

46

2

Ruman Jolanta

29

3

Pelc Anna

23

4

Sajdak Anna

15

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34