Poniedziałek, 22 maja 2017 r. Heleny, Wiesławy i Ryty
Liczba gości online: 1
Aktualności
Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia konsultacji społecznych Zamieszczono: 2017-05-17 11:21:23
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta Zamieszczono: 2017-05-08 14:33:38

Ogłoszenie o konkursie

W zakładce Nabór pracowników BIP zamieszczono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta

Zaproszenie do udziału w projekcie . "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zamieszczono: 2017-04-19 10:52:37

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

zaprasza osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne

do udziału w projekcie pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (III) " w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Warunki uczestnictwa:

- osoba młoda w wieku 18-29 lat,

- osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna (należąca do I lub II profilu pomocy),

- osoba nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET- osoba z kategorii NEET jest osobą, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Szczegółowych informacji udzielają doradcy klienta

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim.

ZAPRASZAMY
Protokół przebiegu etapu konkursu na stanowisko specjalista do spraw programów - stażysta Zamieszczono: 2017-03-29 08:52:20
Zaproszenie na Janowski Kongres Przedsiębiorczości oraz VII Targi Pracy i Edukacji Zamieszczono: 2017-03-20 10:54:43
Zaproszenie dla absolwentów szkół wyższych do udziału w badaniu Zamieszczono: 2017-03-17 13:12:43

Poszukiwani do udziału w badaniu: absolwentki i absolwenci szkół wyższych

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie rozpoczęło badanie osób, którzy po 2003 r. ukończyli uczelnię wyższą z woj. lubelskiego i już nie studiują. Badanie potrwa do końca czerwca br. Krótka anonimowa ankieta służy porównaniu losów zawodowych osób po różnych kierunkach kształcenia. Dziękujemy za zaangażowanie i przekazanie linka znajomym.

absolwenci.webankieta.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta Zamieszczono: 2017-03-17 13:04:09

Ogłoszenie o konkursie

W zakładce Nabór pracowników BIP zamieszczono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Unieważnienie konkursu Zamieszczono: 2017-03-17 12:21:50
Targi Pracy 2017 Lublin Zamieszczono: 2017-03-09 07:56:53