Niedziela, 29 listopada 2015 r. Błażeja i Saturnina
Liczba gości online: 2
Aktualności
Ogłoszenie Zamieszczono: 2015-11-27 10:40:16UWAGA!!!

Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2015 roku

(tj. czwartek) Powiatowy Urząd Pracy

w Janowie Lubelskim będzie nieczynny.

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-11-02 13:05:49

MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

POTRZEBUJESZ PIENIEDZY NA ZAŁOŻENIE FIRMY?

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE "AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JANOWSKIM (I) REALIZOWANYM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JANOWIE LUBELSKIM I POZYSKAJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PROJEKT PRZEWIDUJE BEZZWROTNĄ DOTACJĘ W KWOCIE 20 000 ZŁ. NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim dla których został ustalony I lub II profil pomocy, nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Z uwagi na potrzebę osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników do udziału w projekcie zapraszamy 5 mężczyzn i 9 kobiet.

Wniosek wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępne są na stronie internetowej PUP w Janowie Lubelskim: www. janow.pup.gov.pl w zakładce wzory dokumentów - pliki do pobrania.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub pod nr tel. 15 8720 240, wew. 15.

NIE ZWLEKAJ – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!!

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie ,,Konserwator terenów zielonych Zamieszczono: 2015-10-19 14:44:49

CS. 5531.1.4.2015

Janów Lubelski, dn. 19.10.2015r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia grupowego w zakresie "Konserwator terenów zielonych" dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu na realizację usługi szkoleniowej o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania

i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

z ceną ofertową brutto w wysokości 10 355,20 zł.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową - ,,Konserwator terenów zielonych" Zamieszczono: 2015-10-12 14:25:10

CS.5531.1.4.2015

Janów Lubelski, 12.10.2015r.

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową.

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego

w zakresie:"Konserwator terenów zielonych" dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim.

Szkoleniem zostaną objęte osoby posiadające minimum wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora terenów zielonych.

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy-stażysta Zamieszczono: 2015-10-07 10:22:59

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta

Lp.

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1

Sowa Katarzyna

9

2

Pelc Monika

15

3

Chmura Rafał

14

4

Król Magdalena

13

5

Chmiel Ewelina

7

6

Bieniek Magdalena

16

7

Głąb Agnieszka

25

8

Pizoń Agnieszka

19

9

Radzik Agata

11

10

Zielonka Piotr

34

11

Król Agata

22

12

Erbetowska Sylwia

33

13

Chudy Paulina

18

14

Drelich Natalia

27

15

Kulpa Marlena

13

16

Drwal Ewa

33

17

Wężowska Aneta

17

18

Sajdak Anna

14

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Księgowa Zamieszczono: 2015-10-07 08:53:03

Wyniki egzaminu pisemnego na stanowisko Księgowa

Lp.

Nazwisko i imię

Ilość punktów

1

Winiarczyk Dorota

46

2

Ruman Jolanta

29

3

Pelc Anna

23

4

Sajdak Anna

15

Ogłoszenie - egzamin na stanowisko pośrednika pracy Zamieszczono: 2015-10-05 10:52:37

Informujemy, że egzamin na konkurs na stanowisko pośrednika pracy odbędzie się 6 października 2015 r. o godzinie 1300 i 1400 w pokoju nr 1 w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista osób:

1

Katarzyna Sowa

Janów Lubelski

2

Monika Pelc

Janów Lubelski

3

Rafał Chmura

Janów Lubelski

4

Magdalena Król

Janów Lubelski

5

Ewelina Chmiel

Janów Lubelski

6

Magdalena Bieniek

Janów Lubelski

7

Agnieszka Maria Głąb

Łążek Ordynacki

8

Agnieszka Pizoń

Janów Lubelski

9

Agata Radzik

Janów Lubelski

10

Piotr Zielonka

Janów Lubelski

11

Agata Król

Wolica Kolonia

12

Sylwia Erbetowska

Potok Stany

13

Paulina Chudy

Zarajec

14

Natalia Drelich

Wierzchowiska Pierwsze

15

Marlena Kulpa

Janów Lubelski

16

Ewa Drwal

Janów Lubelski

17

Aneta Wężowska

Wólka Ratajska

18

Anna Sajdak

Wolica Pierwsza


Ogłoszenie - egzamin na stanowisko księgowej Zamieszczono: 2015-10-05 09:54:46

Informujemy, że egzamin na konkurs na stanowisko księgowej odbędzie się 6 października 2015 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 13 w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lista osób:

1

Anna Pelc

Janów Lubelski

2

Dorota Winiarczyk

Dąbrowica

3

Anna Sajdak

Wolica Pierwsza

4

Jolanta Ruman

Janów Lubelski

Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zamieszczono: 2015-09-24 10:06:41

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje o naborze wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie janowskim (I)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs obsługi hotelowej w ramach Schematom Stop! Wspólne działania instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy - pilotaż Zamieszczono: 2015-09-16 13:27:42

kl_pup_efs.jpg


DOTYCZY USŁUGI ORGANIZACJI KURSU OBSŁUGI HOTELOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ"


ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim tel./fax 015 872-02-40, 015 872-25-34